Waarom?

We bouwen sterke merken. Een goed concept maakt het verschil voor jouw merk. Het geeft structuur voor jezelf en herkenning voor de doelgroep(en) die je aan wil spreken. Onze concepten zijn goed doordachte verhalen gericht op de doelgroep(en) en met diverse toepassingen.

Hoe?

Samen met jou als opdrachtgever stellen we doelen die we met behulp van een op maat gemaakt concept nastreven. Onze concepten kunnen uit allerlei onderdelen bestaan. Elke vraag is anders, dus ook elk concept.

Zie het als een toolbox. Onze toolbox zit vol met handige middelen die jou verder kunnen helpen op het gebied van concepten. Niet elke keer hebben we ze allemaal nodig. De opsomming in de toolbox op deze pagina is natuurlijk niet uitputtend. Hebben we andere tools nodig, dan ontwikkelen we die.

We gebruiken wat nodig is als dat effectief is en jou verder helpt. We maken het niet moeilijker dan het is. Concept053 wil niet hip zijn, maar effectief en betrouwbaar. Wat je ziet is wat je krijgt.

In de uitvoering van concepten kunnen legio middelen ingezet worden:

Posters, flyers, posts op sociale media (eventueel dmv advertising en targeting), banners, een website, een activiteit, demonstratie of andere actie op locatie.

Concept053 helpt je bij het ontwikkelen van één of meerdere concepten voor jouw doelgroep(en). We kunnen een totaalconcept ontwikkelen of gedeeltes van een concept. Meer of minder zelf sturing geven aan het proces? Heb je zelf een eerste idee en moeten wij het verder voor je uitwerken? Moeten wij van A tot Z een passend concept ontwikkelen voor jouw merk? Of is adviseren voldoende? Alles is mogelijk.

We denken graag met je mee.

Concept053 helpt en ontzorgt.


Onze toolbox

Interne analyse

Een interne analyse is handig om de sterke en zwakkere kanten van een organisatie te vinden. Hieruit blijken vaak kansen en valkuilen voor communicatie. Dat is van belang om een geloofwaardig, écht verhaal te kunnen maken wat deel uitmaakt van een concept. Dichtbij het DNA van een organisatie blijven werkt het beste.

Externe analyse

Bij een externe analyse kijken we waar kansen liggen. Wat is de omgeving waarin je organisatie zich begeeft? Met welke partijen wordt samengewerkt, hoe kijkt ‘het publiek’ tegen je organisatie aan en meer van deze vragen komen aan bod.

Doelgroepanalyse

Bij de doelgroepanalyse bekijken we welke doelgroep(en) jouw organisatie op dit moment bereikt en op welke manier. Is daar nog verbetering in mogelijk? Is er een betere aansluiting bij de huidige bereikte doelgroep(en) mogelijk? Ook zoeken we uit welke nieuwe doelgroep(en) jouw organisatie wellicht kan aanboren omdat je merkwaarden en je verhaal bij die doelgroep(en) past.

Social persona

De social persona is de zogenaamde ijkpersoon waarop we onze concepten die we voor jouw organisatie maken gaan richten. Vaak is het heel behulpzaam om één of enkele social persona’s te schetsen en daarop de doelgroepgerichte aanpak te baseren. Het gaat bijvoorbeeld om leeftijd, geslacht, woonplek/werkplek, interesses, hobby’s en andere voorkeuren die de gewenste doelgroep definieert. Door concepten aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de doelgroep(en) zijn onze concepten doeltreffender.

Merkverhaal

Een merkverhaal is de weergave van het DNA van jouw organisatie. Door een merkverhaal te creëren wat toepasbaar is in diverse uitingen en in diverse vormen zorgen we voor eenheid en structuur. Het merkverhaal levert herkenbaarheid op en geeft tegelijkertijd de doelgroep(en) het gevoel dat ze te maken hebben met een authentieke organisatie met menselijke kanten.

Campagneverhaal

Het campagneverhaal vloeit voort uit het merkverhaal. Eigenlijk is het er een hoofdstuk van zou je kunnen zeggen. Een campagne draait om een bepaald product of een bepaalde dienst die jouw organisatie in de etalage wil zetten. Daarvoor maken wij dan een campagneverhaal en hangen daar diverse communicatie-uitingen en/of acties aan.

Mediastrategie

Een mediastrategie maakt vaak deel uit van een concept. We plannen hoe we jouw product, dienst of gehele organisatie naar voren brengen via diverse on- en offline platformen. Een goed concept bevat vaak een scherp uitgedachte mediastrategie.

Contentkalender

Een contentkalender gebruiken we om alle communicatie-uitingen in te plannen en bij te houden. Vooraf ingeplande uitingen kunnen afgewisseld worden met inhakers die per moment ingevoegd worden. Bij het uitrollen van een concept komt een contentkalender goed van pas.